Praha - Vršovice, Moskevská 189, PSČ 101 00
(+420) 601 222 431 servis@technickyservis.com

Revize

Jednorázové i pravidelné revize

Zajišťujeme jednorázové ,ale i pravidelné revize pro byty ,bytové domy, kanceláře, haly,  školní zařízení, SVJ .Bytové domy mají nejčastěji povinnost každé 2 roky kontrolovat elektrické rozvody a obytné byty by měli být jednou za 5 let

Nejčastější normy pro revizi jsou :

Zákon č. 458/2000 Sb. tzv. energetický zákon v § 28 odst. 5 bodu b) uvádí, že vlastník nemovitosti je povinen: „Udržovat společné elektrické zařízení sloužící pro tuto dodávku ve stavu, který odpovídá technickým normám a právním předpisům.“
ČSN 33 1500 stanovuje lhůty pravidelných revizí ve společných prostorách domu (sklepy, chodby, schodiště apod.).
CŠN 34 1390 – označuje hromosvod jako zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny, norma ČSN 33 1500 předepisuje lhůty pravidelných revizí pro hromosvody realizované před 1.2.2009.
ČSN EN 62305 ed.2 – platí pro hromosvody realizované po 1.2.2009 a stanovuje lhůty pro provádění pravidelných vizuálních kontrol a revizí na tomto zařízení označené jako systémy ochrany před bleskem a přepětím.

Podle druhu prostředí (ČSN 33 0300) Revizní lhůty
v rocích
normální, základní 5
studené, vlhké, horké, prašné s prachem nehořlavým 3
mokré, s extrémní korozní agresivitou 1
se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem nehořlavým 3
s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru, pasivní s nebezpečím výbuchu 2
venkovní, pod přístřeškem 4

 

Podle umístění el. zařízení Revizní lhůty
v rocích
prost. určené k shromažďování více než 200 osob (sport. kult. zařízení…) 2
zděné obytné a kancelářské budovy  (nevztahuje se na bytové prostory a zařízení bytu) 5
rekreační střediska, školy, mat. školy, jesle, hotely 3
se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem nehořlavým 3
pojízdné a převozné prostředky 1
prozatímní zařízení staveniště 0,5
v objektech postavených z hořlavých hmot stupně hořlavosti C2 a C3 2
hlavní domovní vedení, vedení na komunikacích (schodištích a chodbách) a společných prostorech bytových domů se doporučují revizní lhůty 2 roky. 2

 

Ochrana před bleskem (LPS) podle normy ČSN 62305-3 ed. 2

HLADINA OCHRANY PŘED BLESKEM VIZUÁLNÍ KONTROLA [ROKŮ] ÚPLNÁ REVIZE [ROKŮ] KRITICKÉ SYSTÉMY, ÚPLNÁ REVIZE [ROKŮ]
I a II 1 2 1
III a IV 1 4 1

 

Skupina A – Spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímo uživateli.

Skupina B – Spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích atp.).

Skupina C – Spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách.

Skupina D – Spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely, internetové kavárny atp.).

Skupina E – Spotřebiče používané při administrativní činnosti.